SEPAL

Τι είναι το SEPAL;

Η Πλατφόρμα Υποστήριξης της Απασχόλησης μέσω μαθητείας (SEPAL), στοχεύει να δημιουργήσει ένα καινοτόμο μοντέλο για εύρεση θέσεων εργασίας για τουλάχιστον 300 NEETs.
Η ομάδα-στόχος του SEPAL είναι NEETs ηλικίας 24-29 ετών χρονών, που ανήκουν στις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες: νέοι με αναπηρία, Ρομά, μετανάστες, χαμηλών δεξιοτήτων και άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία μέσω του ΕΟΧ και της Νορβηγικού Ταμείου επιχορηγήσεων για την απασχόληση των νέων.
Το SEPAL υλοποιείται σε 5 ευρωπαϊκές χώρες: με το Fundacio Privada Pere Closa στην Ισπανία, με το ZISPB στη Λιθουανία, με τον ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές στην Ελλάδα και με το Collegium Balticum στη Πολωνία.

Σημεία ενδιαφέροντος

Μαθητεία – η επαγγελματική κατάρτιση στο χώρο εργασίας που διεξάγεται βάσει σύμβασης μαθητείας.
NEET – νέοι ηλικίας 15-29 ετών που δεν βρίσκονται σε Εκπαίδευση, Απασχόληση ή Κατάρτιση ηλικίας 24- 29 ετών είναι η ομάδα-στόχος του SEPAL.
WISE (Work Integration Social Enterprise) ανάπτυξη υποστηριζόμενων υπηρεσιών απασχόλησης ως εξειδικευμένου τμήματος στον υπάρχοντα οργανισμό ή κοινωνική επιχείρηση.
Η υποστηριζόμενη απασχόληση είναι μεθοδολογία που βοηθά τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να λάβουν και να διατηρήσουν αμειβόμενη εργασία στην ανοιχτή αγορά.

Πληροφορίες προγράμματος

Η καινοτομία του SEPAL αποτελείται από το ολοκλήρωση της επαγγελματικής κατάρτισης (μαθητεία) με υποστηριζόμενη απασχόληση. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας στόχου, όπως η έλλειψη ή ανεπαρκής εργασιακή εμπειρία και επαγγελματική πορεία, απαιτείται ποικιλία υπηρεσιών για τις επιλογές σταδιοδρομίας, δεδομένου ότι υπάρχουν ικανότητες και προσφορά στην αγορά εργασίας. Επίσης, αυτό το μοντέλο ενθαρρύνει τη συγχρηματοδότηση ιδιωτικών φορέων που ενδιαφέρονται να προσλάβουν εργατικό δυναμικό. Οι επαγγελματικοί φορείς θα γίνουν συνεργάτες στον τομέα της απασχόλησης για τις πιο ευάλωτες ομάδες.
Η διαδικασία ξεκινά με την αξιολόγηση των υπαρχουσών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ακολουθούμενες από 4 μήνες σταδίων μαθητείας στις κοινωνικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές εταιρείες και 2 μήνες πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές εταιρείες.

Πληροφορίες εταίρων

Συνάντηση στις Βρυξέλλες

Τρεις εκπρόσωποι από το Bucovina Institute (συντονιστής έργου, οικονομικός συντονιστής και εκπρόσωπος επικοινωνίας) συμμετείχαν στη συνάντηση με τους χρηματοδότες, στις 15- 17 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα μας επιλέχθηκε ως ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ για παρουσίαση μπροστά από δωρητές από Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία.

Εναρκτήρια συνάντηση στην Σουτσεάβα της Ρουμανίας

Το Ινστιτούτο Bucovina διοργάνωσε τη πρώτη εκδήλωση του προγράμματος στις 15 Νοεμβρίου 2018 συμμετοχή 30 ατόμων προερχόμενοι από ΜΚΟ και τοπικούς φορείς. Η συνάντηση ήταν επιτυχημένη, αναλύθηκε η κατάσταση της μαθητείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συζητήθηκε το νομικό πλαίσιο της δράσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Προώθηση του προγράμματος στην Λιθουανία

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 το ZISPB, διοργάνωση εκδήλωση για τους τοπικούς φορείς. 50 εκπρόσωποι από τοπικές ΜΚΟ, σχολεία, ενώσεις της άτομα με ειδικές ανάγκες, τοπικοί φορείς και άλλοι παρακολούθησαν τη παρουσίαση του νέου προγράμματος. Οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στους βασικούς στόχους και καινοτομίες του προγράμματος, συζήτησαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου μαθητείας και κατάστασης στην αγορά εργασίας που σχετίζεται με τις διάφορες ομάδες στόχους.

Τα επόμενα βήματα

Ανυπομονούμε για την επερχόμενη συνάντηση του Know How Exchange που θα λάβει χώρα στη Badalona της Ισπανίας και φιλοξενείται από τον Ισπανό εταίρο μας, Fundacion Privada Pere Closa, μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2019, συνάντηση που στοχεύει σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από όλες τις 5 χώρες εταίρους σχετικά με τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες απασχόλησης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.facebook.com/projectSEPAL και www.projectsepal.com.
Στο επόμενο στάδιο, μία από τις βέλτιστες πρακτικές του έργου, το βιβλίο καινοτομίας SEPAL στοχεύει να διατηρηθεί ως εγχειρίδιο για τους ανθρώπους και οργανώσεις που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για νέους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Θα σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή των υπηρεσιών των επαγγελματικών συμβούλων και υποστηριζόμενων υπηρεσιών απασχόλησης για τις ομάδες στόχους. Τον Μάρτιο, οι συνεργάτες θα παρουσιάσουν το πρώτο προσχέδιο του εγχειριδίου καινοτομίας SEPAL.