Οι βασικοί στόχοι του Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» είναι οι εξής:

  • Ανάπτυξη εναλλακτικών δομών κοινωνικής και εργασιακής αποκατάστασης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα με την δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών δράσεων.
  • Διασφάλιση ισόρροπης σχέσης ανάμεσα στην επιχειρηματική στρατηγική και τους κοινωνικούς στόχους.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  • Καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.
  • Κοινωνική επανένταξη μέσω του εργασιακού ρόλου.
  • Εκπαίδευση στην εργασία μέσω ομαδικών ή/και εξατομικευμένων προγραμμάτων.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζόμενων σε θέματα που αφορούν και διευκολύνουν την προσαρμογή τους στον εργασιακό ρόλο.