• Εκπαίδευση και λειτουργία εξειδικευμένων συνεργείων καθαριότητας, απολύμανσης & εξυγίανσης με σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό, τα οποία αναλαμβάνουν τον καθαρισμό ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων με πιστοποιημένα σκευάσματα και ανταγωνιστικές τιμές.
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάληψη συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ ή Ευρωπαϊκών Ταμείων, με στόχο την επιμόρφωση των στελεχών του Κοι.Σ.Π.Ε «Διαδρομές» τη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους ωφελούμενούς του και τη περαιτέρω δικτύωση του Συνεταιρισμού.
  • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποστήριξης της απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Παροχή Υποστηριζόμενης Απασχόλησης μέσω της λειτουργίας των αντίστοιχων γραφείων για την υποστήριξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και από το φάσμα του αυτισμού.