Ο Κοι.Σ.Π.Ε Διαδρομές συμμετέχει στην υλοποιήση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με θεματολογία όπως η Υποστήριξη της Απασχόλησης νέων από ευάλωτες ομάδες και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στα πλαίσια αυτά, έχει συνεργασία με φορείς από Ευρωπαϊκά δίκτυα και κυρίως συνδέεται με το Social Firms Europe CEFEC

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Διαδρομές έχει υλοποιήσει προγράμματα από τα χρηματοδοτικά ταμεία των EEA & Norway Grants και Erasmus+

Email επικοινωνίας για Ευρωπαϊκά προγράμματα: projectsdiadromes@gmail.com