ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Διαδρομές και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη 6 Κρατών με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Ostfalia από τη Γερμανία, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Learning Centers for Social Entrepreneurs in the digital era – Digi-Lance4SE”, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 40 ωρών με θέμα “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα – Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικής Επιχείρησης”.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αθήνα και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Έξι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση στο εξωτερικό με πλήρη κάλυψη εξόδων.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Email για πληροφορίες: projectsdiadromes@gmail.com