Η δραστηριότητά μας

 

Δραστηριότητά μας είναι η ανάπτυξη και λειτουργία βιώσιμων επιχειρηματικών δράσεων,στις οποίες απασχολεί εργαζόμενους από ευάλωτες ομάδες, με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη-επανένταξη και την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη.

Παράλληλα, παρέχει επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση σε ωφελούμενους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, από το γραφείο υποστηριζόμενης εργασίας.

Προκειμένου να εξυπηρετήσει τους οικονομικούς και ψυχοκοινωνικούς του σκοπούς και με βάση τις αρχές και τις αξίες του ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» αναζητά διαρκώς συνεργασίες και αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες, στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.