Η δραστηριότητά μας

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:”full-width”,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:”true”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_IS6kl”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”background-color: #f15921; color: white!important;”,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”TPJSM”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://koispediadromes.gr/wp-content/uploads/2021/04/logo-.png|143|389|1400″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”chq1V”,”css_classes”:”white “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

Η δραστηριότητά μας

\n

“}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_MqfZb”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_jqkQE”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”5sNFD”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nΔραστηριότητά μας είναι η ανάπτυξη και λειτουργία βιώσιμων επιχειρηματικών δράσεων,στις οποίες απασχολεί εργαζόμενους από ευάλωτες ομάδες, με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη-επανένταξη και την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη.\n\nΠαράλληλα, παρέχει επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση σε ωφελούμενους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, από το γραφείο υποστηριζόμενης εργασίας.\n\nΠροκειμένου να εξυπηρετήσει τους οικονομικούς και ψυχοκοινωνικούς του σκοπούς και με βάση τις αρχές και τις αξίες του ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές» αναζητά διαρκώς συνεργασίες και αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες, στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.\n\n “}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_8R5kq”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}