Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης

{“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:””,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”section_5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”section_5ZtkF”,”section_width”:”full-width”,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”box_middle”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”column_xJ9AA”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”background-color: #f15921; color: white!important;”,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”fv5Lz”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://koispediadromes.gr/wp-content/uploads/2021/04/logo-.png|143|389|1400″,”alt”:””,”thumb_size”:”large”},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”SE9b4″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”

Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης

\n

“}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_wmR4t”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_sUc6x”,”column_width”:”col-md-6″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”rl9SP”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\n \n

Ειδικά για το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης του Κοι.Σ.Π.Ε «Διαδρομές»:

\n \n\nΤο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ανταποκρίνεται σε αιτήματα ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία με σκοπό να παρέχει πληροφορίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και εκπαιδευτικής και εργατικής νομοθεσίας μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών επαγγελματικής συμβουλευτικής.\nΤο γραφείο εξοικειώνει τον εξυπηρετούμενο με αποτελεσματικότερους τρόπους προσέγγισης της αγοράς εργασίας και εφαρμόζει εξειδικευμένη μεθοδολογία στοχεύοντας στην ένταξη σε «κανονική», αμειβόμενη εργασία στην ελεύθερη αγορά ή σε υποστηριζόμενες μορφές εργασίας.\nΣε ήδη εργαζόμενους εξυπηρετούμενους, το γραφείο παρέχει στήριξη και εκπαίδευση στη διαχείριση των δυσκολιών που δυνητικά προκύπτουν εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”column_b20jm”,”column_width”:”col-md-3″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[]}],”section_settings”:””},”scripts”:{},”css”:{},”css_page”:””,”template_setting”:{“settings”:{“id”:”settings”}},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]}}