Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές»- Προφίλ

1. Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές»- Προφίλ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Η ιδέα για τη σύστασή του προήλθε από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και υλοποιήθηκε με τη συνεχή υποστήριξή της.

Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Έχει παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και συγχρόνως αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Επομένως, ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» υπηρετεί κοινωνικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Αναζητά διαρκώς συνεργασίες και αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους οικονομικούς και ψυχοκοινωνικούς σκοπούς, τις αρχές και τις αξίες του.

Σήμερα ο αριθμός των εταίρων του Κοι.Σ.Π.Ε «Διαδρομές» ανέρχεται σε 73 μέλη εκ των οποίων οι 40 ανήκουν στην Α κατηγορία (άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα), οι 25 ανήκουν στη Β κατηγορία (επαγγελματίες ψυχικής υγείας) και οι 8 στην Γ κατηγορία των μελών του (φορείς Ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου).

Ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» με μικρά και σταθερά βήματα, δίχως κρατική επιχορήγηση, ανέπτυξε την πρώτη επιχειρηματική του δραστηριότητα, δημιουργώντας το Συνεργείο Καθαρισμού «Μισή Αρχοντιά».

Σήμερα, υποστηρίζει τη λειτουργία περισσότερων επιχειρηματικών δράσεων στις οποίες απασχολεί εργαζόμενους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  επαγγελματίες από το γενικό πληθυσμό και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Παράλληλα, εκπαιδεύει άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

2. Ο Τομέας μας

Η περιοχή ευθύνης του Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές»  ορίζεται στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας του Νομού Αττικής   και ειδικότερα το 2ο Διαμέρισμα του Δ. Αθηναίων που περιλαμβάνει τις συνοικίες: Παγκρατίου, Προφήτη Ηλία, Γούβας, Ν. Κόσμου, Δουργουτίου, Αγ. Ιωάννη, καθώς και τους Δήμους Αγ. Δημητρίου Μπραχαμίου και Ν. Σμύρνης.

3. Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν  Διοικητικό Συμβούλιο του Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες που προέκυψαν στις 9 Νοεμβρίου του 2011 και  αποτελείται από 7 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη. Η υφιστάμενη σύνθεσή του έχει ως εξής:

 1. Πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές»: Δρ. Αθηνά Φραγκούλη, λογοπεδικός και διδάκτωρ με πολυετή δράση σε θέματα εργασιακής αποκατάστασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 2. Αντιπρόεδρος: Μανίκας Βασίλειος, χρήστης υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εργαζόμενος στον Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές»
 3. Γ.Γραμματέας: Βελόγλου Ελένη, οικομολόγος, ειδικευμένη σε υπηρεσίες ψηχικής υγείας
 4. Ταμίας: Τσιαξίρη Αγγελική

Μέλη:

 1. Παλαιολόγου Γεωργία, επαγγελματίας ψυχικής υγείας με εμπειρία σε θέματα εργασιακής αποκατάστασης και συνεταιρισμών ΑΜΕΑ
 2. Δέσποινα Κατσούδα

4. Μέλη

Τα μέλη του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Α΄ Κατηγορία: Μέλη της επωφελούμενης ομάδας

Φυσικά πρόσωπα ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε ετών οι οποίοι λόγω ψυχικής διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας αποτελούν τουλάχιστον το 45% των εταίρων του συνεταιρισμού.

Β΄ Κατηγορία: Λειτουργοί του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας: ψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοπεδικοί, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, λοιποί επαγγελματίες ψυχικής υγείας και δημόσιοι υπάλληλοι κλάδου Ε.Σ.Υ., ή εκπρόσωποι φορέων του δημοσίου και των δήμων. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας μπορούν να καταλαμβάνουν μέχρι κατά ανώτατο όριο ποσοστό 35% του συνόλου των μελών.

Γ΄ Κατηγορία: Φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου ενδιαφέροντος

Δήμοι, Κοινότητες ή άλλα φυσικά (πχ. άνεργοι, άτομα με άλλες αναπηρίες) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και μέχρι κατά ανώτατο όριο ποσοστό 20% του συνόλου των μελών

5. Φορείς – Μέλη

Οι φορείς που ως μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές στηρίζουν το Συνεταιρισμό είναι:

 1. Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Καλλιθέας
 2. Άνοδος AMKE
 3. ΕΨΑΜΥ
 4. Ξένιος Ζευς
 5. Ε.Κ.Ψ & Ψ.Υ
 6. Αστικός Συνεταιρισμός Πυξίδα

6. Πώς θα γίνω μέλος?

Για να γίνεις μέλος Στον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Διαδρομές πρέπει να στείλεις γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε  στην οποία να δηλώνεις υπεύθυνα:

 1. όνομα, επώνυμο, όνομα συζύγου ή πατέρα, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής
 2. ότι δεν έχεις διαγραφεί από άλλο συνεταιρισμό για χρέη
 3. ότι αποδέχεσαι χωρίς επιφυλάξεις τις διατάξεις του καταστατικού
 4. ότι δέχεσαι να καταβάλεις την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κι ενημερώνει για την αποδοχή  της αίτησης εγγραφής στην πρώτη του συνεδρίαση από την υποβολή της.
 6. Η εγγραφή του νέου μέλους ισχύει από την επόμενη μέρα

Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αρριανού 7, 116 35 Παγκράτι, Αθήνα είτε μέσω fax στο νούμερο 210 92 10 042 ή και ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και αποστέλoντας στο e- mail info@koispediadromes.gr την αίτηση που θα βρεις εδώ.