Χονδρικό Εμπόριο

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές» δραστηριοποιείται και στο χώρο του χοντρικού εμπορίου.

Προμηθεύουμε οργανισμούς και επιχειρήσεις με γραφική ύλη (χαρτί Α4, Α3 φακέλους αρχειοθέτησης κτλ), είδη οικιακού και επαγγελματικού καθαρισμού (σκόνες και υγρά καθαρισμού) καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής (χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας κτλ).

Προτιμώντας τα προϊόντα μας συμβάλλετε στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας που απευθύνονται σε συνανθρώπους μας που είναι αποκλεισμένοι από την ανοιχτή  αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 92 10 042.