Ποιοί Είμαστε

Κοι.Σ.Π.Ε. διαδρομές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
10ου ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές», ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Η ιδέα για τη σύστασή του προήλθε από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και υλοποιήθηκε με τη συνεχή υποστήριξή της.

Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Έχει παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας με σκοπό την ένταξη στην οικονομική & κοινωνική ζωή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Περισσότερα >>>
Ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» με μικρά και σταθερά βήματα, δίχως κρατική επιχορήγηση, ανέπτυξε την πρώτη επιχειρηματική του δραστηριότητα, δημιουργώντας το Συνεργείο Καθαρισμού «Μισή Αρχοντιά».
Σήμερα, υποστηρίζει τη λειτουργία περισσότερων επιχειρηματικών δράσεων στις οποίες απασχολεί εργαζόμενους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  επαγγελματίες από το γενικό πληθυσμό και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Περισσότερα >>>