Υποστηριζόμενη απασχόληση

Το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης και Επαγγελματικής Συμβουλευτικής αποτελεί μια νέα υπηρεσία συμπληρωματική και πλήρως διακριτή του ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές. Ρόλος του Γραφείου είναι να υποστηρίζει ανθρώπους με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες να εξασφαλίσουν, αλλά και να διατηρήσουν αμειβόμενη απασχόληση στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Η φιλοσοφία της υποστηριζόμενης απασχόλησης στηρίζεται στο δικαίωμα και στη δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι για εργασία. Το Γραφείο σχεδιάζει και υλοποιεί δέσμη δράσεων υποστήριξης της απασχόλησης βασιζόμενη στη φιλοσοφία και το μοντέλο της υποστηριζόμενης απασχόλησης. Αυτό το μοντέλο, το οποίο έχει εφαρμοσθεί σε διεθνές επίπεδο με πολύ καλά αποτελέσματα, διέπεται από τη βαθιά πίστη ότι τα άτομα, που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες – στην περίπτωση μας ψυχοκοινωνικές – μπορούν μέσα από την εξατομικευμένη και διαρκή επιστημονική υποστήριξη να βρουν αλλά και να διατηρήσουν μια θέση στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Οι βασικές υπηρεσίες του Γραφείου έχουν προσαρμοσθεί στις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τους οποίους το Γραφείο καλείται να εξυπηρετήσει. Οι αρμοδιότητες ή αλλιώς τα στάδια τα οποία διέρχεται η επαγγελματική συμβουλευτική είναι συνοπτικά τα εξής :
Υποδοχή και ενημέρωση: Ο απευθυνόμενος ενημερώνεται για τις υπηρεσίες του Γραφείου από το στέλεχος υποδοχής, πληροφορείται, δηλαδή, για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασίας, για την εκπαιδευτική και εργατική νομοθεσία.
Αξιοποιεί την υποδομή της υπηρεσίας για σύνταξη και αποστολή βιογραφικού, μελέτη αγγελιών και αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.
Σκιαγράφηση επαγγελματικού προφίλ – θέσης εργασίας και αναζήτηση εργασίας: Η σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ του λήπτη είναι μια διαδικασία που τον διευκολύνει να δει ποιά επαγγελματική επιλογή του ταιριάζει περισσότερο, αλλά και ποιες είναι οι ανάγκες του για υποστήριξη, προκειμένου να βρει και να διατηρήσει μια εργασία. Μέσα από την διαδικασία συμπλήρωσης του επαγγελματικού προφίλ, το οποίο συντάσσεται με τη βοήθεια της συμβούλου απασχόλησης, δίνεται η δυνατότητα της επιλογής του κατάλληλου επαγγέλματος για τον λήπτη, αλλά και της συμμετοχής του στη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την εργασιακή του ένταξη, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές του ανάγκες και ενδιαφέροντα.
Είναι σημαντικό ο λήπτης να μάθει να ψάχνει μόνος του για δουλειά, διότι σημαντικός στόχος του επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου είναι η σταδιακή ανεξαρτητοποίηση των ληπτών σε θέματα σταδιοδρομίας. Έτσι, εκπαιδεύεται από τη σύμβουλο απασχόλησης στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, και συνοδευτικών επιστολών, στη συνέντευξη επιλογής προσωπικού, στην αναζήτηση αγγελιών θέσεων εργασίας αλλά και στην αποκωδικοποίηση τους, στην αυθόρμητη υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις εργασίας και τέλος στην ανάπτυξη δικτύου γνωριμιών. Επίσης πραγματοποιούνται ομάδες επαγγελματικής συμβουλευτικής και λέσχη εργασίας.
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση εργοδότη: Το Γραφείο, ειδικότερα η σύμβουλος επαγγελματικών τοποθετήσεων, προσεγγίζει εργοδότες στην ελεύθερη αγορά εργασίας και δημιουργεί δίκτυο εργοδοτών. Ο απώτερος στόχος είναι να απευθύνονται οι εργοδότες στο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για την  κάλυψη των αναγκών τους σε θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό όταν γίνονται οι επαφές με εργοδότες να κατανοήσουν ότι ο λήπτης με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να  ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Οι εργοδότες έχουν οικονομικό όφελος σε περίπτωση που αξιοποιήσουν την δυνατότητα τους να επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση των  ληπτών. Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ληπτών για 3 έτη. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προβάλλει την απασχόληση των ληπτών ως έργο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επίσης, το Γραφείο συνεργάζεται με φορείς κατάρτισης και απασχόλησης όπως είναι τα ΚΕΚ, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ. Παιδείας, με σχολεία β΄ ευκαιρίας, με τον ΟΑΕΔ, με το ΚΑRIERA.GR και με Γραφεία Ανθρώπινου Δυναμικού (human resources professional).
Ανάλυση θέσης εργασίας: Πραγματοποιείται από την υπεύθυνο επαγγελματικής τοποθέτησης και περιλαμβάνει την καταγραφή των δραστηριοτήτων, τα καθήκοντα της θέσης, καθώς και τις απαιτήσεις και τις συνθήκες εργασίας σε αυτή, αλλά και τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες, που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Ο λήπτης μαθαίνει να καλλιεργεί δεξιότητες όπως π.χ. η επικοινωνία, η διαχείριση άγχους και χρόνου, η λήψη απόφασης, οι οποίες είναι χρήσιμες για να αναζητά εργασία αποτελεσματικότερα και να προσαρμόζεται καλύτερα.
Εξατομικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη εντός και εκτός εργασίας: Ο εργαζόμενος υποστηρίζεται μέσα στο χώρο εργασίας αλλά και εκτός, με στόχο να  προσαρμοστεί και να διατηρήσει την εργασία. Η υποστήριξη γίνεται από το στέλεχος επαγγελματικών τοποθετήσεων σε τακτά, προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, το περιεχόμενο είναι δομημένο και το υλικό αντλείται από το ημερολόγιο δραστηριοτήτων, που διατηρεί ο λήπτης. Παράλληλα, η υπεύθυνη επαγγελματικών τοποθετήσεων υποστηρίζει τους εργοδότες, τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους των ληπτών σε θέματα, που σχετίζονται με την απασχόλησή τους. Τέλος, οργανώνονται ενέργειες μεταπαρακολούθησης (follow up) σχετικά με την πορεία του εξυπηρετούμενου στο χώρο εργασίας.
Το Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης είναι τομεοποιημένο και εξυπηρετεί λήπτες από τον 10ο τομέα Αττικής, Μετς, Παγκράτι,  Γούβα, Ν. Σμύρνη, Πρ.Ηλίας, Δάφνη.
Υπεύθυνη Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές: Παπαντώνη Παναγιώτα ,Σύμβουλος Απασχόλησης-Κοινωνική Λειτουργός
Στέλεχος Υποδοχής: Βαλασέλης Δημήτρης
Σύμβουλος Απασχόλησης: Βολάκου Κική, Κοινωνική Λειτουργός
Σύμβουλος Επαγγελματικών Τοποθετήσεων: Παπανικολάου Γιούλη, Κοινωνική Λειτουργός
Διεύθυνση: Αρριανού 7, Παγκράτι
Ωράριο λειτουργίας: 10:00- 14:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9210042