Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης GRUNDTVIG

Η Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig αποτελεί ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων πρακτικής συνεργασίας μεταξύ φορέων της εκπαίδευσης ενηλίκων με την ευρύτερη έννοια – τυπική, μη τυπική ή άτυπη.

 

Σε μια Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι από τις συμμετέχουσες χώρες εργάζονται από κοινού πάνω σε ένα ή περισσότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος με τους συνεργαζόμενους φορείς. Αυτή η ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και μεθόδων συμβάλλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της ποικιλόμορφης ευρωπαϊκής πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας και στην καλύτερη κατανόηση περιοχών κοινού ενδιαφέροντος στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Ο ΚοιΣΠΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα GRUNDTVIG, SETreality 2012-2014.

 

Το Πρόγραμμα στοχεύει στον εντοπισμό κατάλληλων μορφών κοινωνικών επιχειρησιακών  δράσεων για την  επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι ο προσδιορισμός, η αναζήτηση, η καταγραφή και η παρουσίαση καλών πρακτικών κοινωνικής οικονομίας από τις χώρες των συμμετεχόντων εταίρων στο πρόγραμμα SETreality 2012-2014.

 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί που παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες (κυρίως ΑμεΑ και άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας) από την Αυστρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Τουρκία.

 

Το Πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Τις συναντήσεις & τις εκθέσεις των διακρατικών συναντήσεων θα μπορείτε να τις διαβάσετε στο site του SETreality project http://www.setreality.eu/ και στο blog του Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές