Δικτύωση

Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε

Στις 11/02/2011 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) κατόπιν αποδοχής και ολικής ψήφισης των άρθρων του Καταστατικού της από 14 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης και η οποία αποτελεί το πρώτο Δευτεροβάθμιο όργανο φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα και το πρώτο επίσημο συλλογικό όργανο των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε  διαδρομές είναι ιδρυτικό μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης και σήμερα εκπροσωπείται από δυο μέλη του που έχουν εκλεγεί στο ΔΣ και το ΕΣ της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.pokoispe.gr

Ε.Κ.Ψ &.Ψ.Υ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1981, δημιουργώντας τις ρίζες της από το 1964, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η Εταιρία εργάζεται με τον πληθυσμό για την ευαισθητοποίηση του σε θέματα ψυχικής υγείας και προωθεί την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενισχύοντας το σεβασμό στην ανθρώπινη υπόσταση τους και την ισοτιμία ως πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της www.ekpse.gr

ΠΥΞΙΔΑ ΣΥΝEΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο Συνεταιρισμός Δραστηριοτήτων Ψυχικής Υγείας «Πυξίδα» είναι αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκε το έτος 2000 με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και έχει ως έδρα την Καλλιθέα Αττικής.

Τηλ: 210-9568471

Διεύθυνση: Χαροκόπου 30, Καλλιθέα

IΨΥΠΕ

Το μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων (Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1996 και διατηρεί, δυνάμει αδείας της διευθύνσεως ψυχικής υγείας του υπουργείου υγείας, κέντρο ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με ψυχικές διαταραχές. Η έδρα του Ινστιτούτου βρίσκεται στην Αθήνα, δήμος  Καλλιθέας, και η πολυδύναμη δομή της Αττικής (τμήματα: Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων, Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο Σπίτι του Ασθενούς, Κοινωνικοποίησης) παρέχει αδιαλείπτως υπηρεσίες στην κοινότητα για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του www.inpsy.gr

CEFEC

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων Social Firms Europe / CEFEC  στοχεύει, κυρίως, στην επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών και των ατόμων με αναπηρία. Η Πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές, κα Αθηνά Φραγκούλη,  εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Δ.Σ. του Social Firms Europe / CEFEC . Το Δίκτυο έχει μέλη από είκοσι ευρωπαϊκές χώρες.

Όλα τα μέλη του δικτύου Social Firms Europe / CEFEC πιστεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα σε μια θέση στην κοινωνία και την εργασία. Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα της εργασίας σε ένα κανονικό εργασιακό περιβάλλον με κανονικό συμβόλαιο και την ίδια αμοιβή και δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζομένους.

Το Δίκτυο Social Firms Europe / CEFEC επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους μέσω της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και ανεξάρτητων συνεταιρισμών, καθώς και μέσω της προσπάθειας να μετατρέψουν τα προστατευμένα εργαστήρια από ασυλικού τύπου δομές, σε ενσωματωμένες στην ελεύθερη αγορά εργασίας επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.socialfirmseurope.org